1) Mô tả: Cây tràm thân cao tự nhiên 4 – 5m, nhưng hay bị cắt xén nên thành bụi cao 40 – 50cm, lớp vỏ thân thường bong ra từng mảng lớn. Lá mọc so le, cuống màu xanh vàng lợt, phiến lá hình mác. Hoa nhỏ màu trắng vàng lợt, mọc ở đầu