1) Mô tả: Cây chỉ thiên thân cỏ, sống lâu năm, cao 20 – 40cm, có nhiều nhánh, toàn thân có lông. Lá mọc vòng hình hoa thị, nằm sát đất. Phiến lá hình thìa, mép lá hình lượn sóng. Hai mặt lá đều có lông. Hoa màu tím nhạt mọc thảnh nhánh dài. Quả