Cây chua me đất (Hoa vảng) 1) Mô tả: Cây chua me đất là loại cỏ lan bò trên mặt đất. Thân đỏ nhạt, có lông mịn. Lá có cuống dài, mang 3 lá hình trái tim ngược. Căn cứ vào lá, ta có 3 loại: chua me đất hoa vàng, chua me đất hoa đỏ,