Cỏ tháp bút  (Mộc tặc) 1) Mô tả: Cây cỏ tháp bút loại thân thảo, phần thân mọc bò trên mặt đất dài 10 – 60cm, ở các đốt có rễ mọc, còn một phần thân mọc thẳng đứng cao khoảng 10 – 20cm, có khía rãnh dọc thân. 2) Thu hái và chế biến: