1) Mô tả: Cây cơm nếp thân mềm, mọc bò, có mấu trên thân phình ra. Lá mọc đối, khía răng cưa tròn, nhăn nheo, hai mặt đều có lỏng thưa, héo có mùi thơm như mùi cơm nếp. Hoa màu trắng, mọc ở kẽ lá hay đầu cành. Quả dài, có lông mịn, gồm