CỦ NĂNG (Mã thầy, củ năng) 1) Mô tả: Cây củ năng cây có củ bằng ngón chân cái, mọc dưới nước. Thân không có lá, tròn dài có chia đốt, có khía dọc. Lá thay bằng bẹ hình trụ. Hoa nhỏ, màu vàng nâu mọc ở ngọn. 2) Thu hái và chế biến: Cây