1) Mô tả: Cây đậu ván  trắng có thân dây leo dài 5m, màu xanh có góc, có rảnh. Lá mọc cách. Hoa mọc thành chùm, ở ngọn nhánh, kẽ lá, màu tím nhạt. Quả màu xanh nhạt, khi chín màu vàng nhạt trong chứa 2, 4 hạt hình thân, màu trắng ngà. 2) Thu hái