1) Mô tả: Cây đơn gối hạc thân nhỏ, cao 1 – 2m, có rãnh dọc, có mấu phình ra như gối hạc, màu đỏ. Lá kép lông chim, phiến lá chét hình trứng đầu nhọn, mép có răng cưa không đều. Hoa nhỏ, màu tía, mọc ở đầu nhánh. Quả màu đen, có 4 –