1) Mô tả: Cây móc thân mọc thẳng, phát triển thành bụi không phân cành. Lá kép, lá kép mọc so le, mép hình răng cưa. Hoa mọc ở nách lá, thành chùm có nhiều nhánh dài. Quả hình cầu lõm, màu đỏ chuyển sang đen có 1 – 3 hạt. 2) Thu hái và