1) Mô tả: Cây gai thân loại thân gỗ nhỏ, cao từ 1 – 2m, cành non có lông đỏ lợt, có nhiều nhánh. Lá to lớn, mọc so le, mép khía hình răng cưa, mặt dưới trắng vì có nhiều lông trắng, phiến lá hình trái tim. Hoa nhỏ, vừa có hoa đực vừa