1) Mô tả: Cây gáo thuộc cây to, cành non màu nâu, sau đổi thành màu xám trắng. Phiến lá hình trái xoan, màu lục bóng ở trên, mặt dưới màu nâu nhạt. Hoa hình đầu mọc ở đầu cành, màu vàng hay trắng vàng, mùi thơm. Quả dính lại thành một khối tròn, chia