1) Mô tả: Thân cao khoảng 0,6m – 1m. Thân rễ phát triển thành củ. Lá mọc so le, không cuống, có bẹ. Hoa màu vàng xanh. 2) Thu hái và chế biến: Gừng trồng khắp nơi, vùng đất thấp. Lấy củ vào mùa hè và thu. Chỉ dùng củ, cắt bỏ lá và rễ.