1) Mô tả: Cây ké đầu ngựa thân cao khoảng 0,5 – 2m, mcàu xanh, có khía rãnh. Lá mọc so le, phiến lá có 3 thùy, có lông cứng, mép có hình răng cưa. Hoa hình tròn. Quả hình trứng có gai móc (trẻ em thường nghịch ném lên tóc nhau). 2) Thu hái