1) Mô tả: Cây ké hoa vàng  thân thẳng đứng, cao từ 0,5m – 1m, thân vả cành có nhiều lông ngắn hình sao. Lá hình trứng hay gần giống trứng, mép hơi có răng cưa, cuống dài có nhiều lông. Hoa màu vàng mọc ở kẽ lá hay đâu nhánh. Quả vỏ mỏng dễ