1) Mô tả: Cây khổ sâm thân nhỏ, cao 0,8 – 1m, phân nhiều nhánh. Lá mọc cách, mọc vòng 3-4 lá. Phiến lá hình mùi mác hẹp, cuống có lông mịn, hai mặt lá đều có lóng phủ óng ánh. Hoa màu trắng, mọc thành chùm ở kẽ lá. Quả nang, hình cầu, gồm