1) Mô tả: Cây kim ngân thân dây leo mọc lẹo quấn vào nhau, vươn dài từ 10 – 15m, phân thành nhiều nhánh có lông mịn, cành non màu xanh đậm, cành già màu đỏ nhạt. Lá mọc đôi, phiên lá hình trứng hai mặt đều phủ lông mịn màu trắng. Hoa mọc từng