1) Mô tả: Cây kinh giới thân cỏ, cao từ 0,3m – 0,8m , thân vuông, có lông ngắn. Lá mọc đối, phiên lá thuôn, đầu nhọn, mép có răng cưa. Hoa màu tím nhạt. Quả hình trái xoan, có 4 hạt nhỏ. 2) Thu hái và chế biến: Cây kinh giới mọc hoang và