1) Mô tả: Nhãn lồng thuộc loại dây leo, thân mềm có nhiều lông. Lá mềm mọc so le, hình trái tim, mép lượn sóng, xẻ thành 3 thùy, có lông ở mép lá, cuống lá dài xoắn lò so. Hoa 5 cánh màu trắng, hơi tím. Quả hình trứng có bao một lớp sơ