MẮC CỠ (Xấu hổ) 1) Mô tả: Cây mắc cỡ thân có gai móc, thấp lòa xòa trên mặt đất. Lá hai lần kép lông chim, động vào thì lá cụp xuống. Cuống mang nhiều lông. Hoa màu tím đỏ tụ lại thành hình cầu. Quả giáp, khoảng không có hạt thì dẹp lại. Hạt