1) Mô tả: Cây máu chó  thân cao to có thề cao đến 20m. Cành con có lông tơ màu hung đỏ. Khi chặt vào cây có chất nhựa chảy ra màu đỏ. Lá mọc so le, có cuống, mặt trên nhẵn bóng, phiến lá thuôn dài. Hoa màu nâu nhạt, có lông mịn. Quả