1) Mô tả: Cây me to và cao tứ 15 – 30m, tán cây rộng. Lá kép lông chim chẵn. Hoa trắng lợt, có vệt đỏ. Quả dài thõng xuống, hơi dẹt. Vỏ ngoài dòn, mỏng, thịt trong chua có xơ, trong có 3 – 5 hạt dẹt màu nâu đỏ bóng. 2) Thu hái