Mỏ quạ (Hoàng lồ) 1) Mô tả: Cây mỏ quạ thân mềm, có nhiều nhánh tạo thành bụi, có nhựa trắng, thân và cành có nhiều gai hơi cong xuống trông như mỏ quạ. Vỏ thân màu tro nâu. Rễ hình trụ có nhiều nhánh mọc dài có thể xuyên đá nên cây mỏ quạ