1) Mô tả: Thân cao từ 0,6m -1m. Thân rễ phát triển thành củ, cắt ngang ta thấy có màu vàng cam sẫm. Lá hình trái soan, thon nhọn ở đầu hai mặt đều nhẵn. Cuống lá có bẹ. Hoa màu xanh lục nhạt, mọc ở bẹ lá. Quả nang có 3 ngăn. 2) Thu