1) Mô tả: Rau đay thân cao khoảng 1 -2m, màu đỏ nâu, ít nhánh. Lá hình trứng, dài nhọn. Hoa nhỏ, màu vàng mọc ở kẽ lá. Quả hình trụ có 5 sống dọc. 2) Thu hái và chế biến: Rau đay trồng ở khắp nơi để làm rau ăn. Lá và hạt dùng