RAU NGHỄ (Thủy liễu, rau răm) 1) Mô tả: Cây rau nghễ  loại cỏ mọc hoang, cao từ 70 – 80cm, có nhiều nhánh. Lá hình mác có cuống ngắn. Hoa ở đầu cành hay kẽ lá, màu đỏ. 2) Thu hái và chế biến: Cây rau nghễ mọc hoang ở khắp nơi, nhất là