CÂY RAU RÌU (Đam trúc diệp, trúc diệp mạch đông, toái cốt tử) 1) Mô tả: Cây rau rìu là loại cỏ sống lâu năm, rễ phình thành củ. Thân cao từ 0,6 – 1,5m, thẳng đứng, có đốt dài. Lá hình mác, đầu nhọn, cuống lá gầy tiếp liền với bẹ bao lấy thân.