1) Mô tả: Cây rau rút thân thảo, sống nhờ nước, bò ngang trên mặt nước nhờ phao sốp bọc quanh đốt thân. Có rễ ở mấu. Lá kép lông chim 2 lần, khi có nắng lá xòe ra, khi tắt nắng lá cụp lại. Quả có 6 hạt dẹt. 2) Thu hái và chế