Cây sài đất  (Húng trám, ngổ núi) 1) Mô tả: Cây sài đất thân loại thân thảo, mọc lan bò, mọc đến đâu rễ mọc đến đó, cao 0,3 – 0,6m. Thân có lông trắng cứng. Lá mọc đối, hình thon dài bầu dục, không có cuống, hai mặt có lông nhỏ cứng, mép hình