Rau bợ (Cỏ bợ, tẩn) 1) Mô tả: Rau bợ  thân loại thân cỏ, thân rễ bò mang từng đôi lá. Lá gồm 4 lá chét, xếp chéo thành hình chữ thập. Tôi đến lá chép rủ xuống từ nhóm lá mọc ra rễ phụ. Hoa có 4 cánh. 2) Thu hái và chế biến: