1) Mô tả: Trắc bách diệp thân gỗ, cao từ 1,5m – 8m , phân nhiều nhánh. Lá mọc đối, dẹp hình vảy. Hoa đơn tính, chung gốc. Quả có nhiều vảy bao bọc, hạt đen. 2) Thu hái và chế biến: Cây trắc bách diệp được trồng khắp nơi để làm cảnh và lấy