Mô tả hình ảnh cây vú bò: Cây vú bò thuộc loại cây nhỏ, cao 1 – 2m, sống lâu năm, ít nhánh. Lá mọc so le, chia làm 3 thùy, có hình răng cưa, mặt lá nháp. Hoa mọc ở nách lá. Quả thật là loại quả hạch con nằm trong để cụm hoa