Cây xương sáo (sương sáo) là cây mọc hoang ở vùng rừng núi sau này được trông phổ biến ở vùng đồng bằng. Tuy là mọc hoang dại nhưng có nhiều tác dụng trị bệnh rất tuyệt vời nếu biết áp dụng đúng sẽ rất có lợi cho sức khoẻ. 1) Mô tả: Cây nhỏ cao