CỎ MẦN TRẦU (Mần chầu, cỏ vườn trầu, cỏ chỉ tía, cỏ bắc) 1) Mô tả: Cây cỏ mần trầu  thân mọc thẳng hay mọc bò trên mặt đất, hơi dẹt, cao 20- 60cm. Mọc thành chùm. Lá rất dài, đầu nhọn, bẹ lá có lông cứng, lá ôm lấy thân. Hoa mọc thành cụm,