Cây cói (Lác) Mô tả: Thân rễ, mọc đứng cao từ 1m – 2m, thân tròn hoặc hình 3 cạnh. Lá mọc sát đến ngọn thân. Hoa mọc thành hoa nhỏ ở nách lá. Quả nhỏ, hạt không dính vào thành quả. Thu hái và chế biến: Cây cói mọc hoang ở vùng ven biển,