1) Chế biến: Cương tằm m vị mặn, cay, tính bình. Đây là con tằm bị vi khuẩn mà chết, màu trắng như vôi. Lấy tằm chết này sao khô bằng vôi. 2) Công dụng: Tằm chết dùng để trị chứng co giật của trẻ em, khóc đêm, cảm, mất tiếng, viêm họng, liệt dương,