1) Chế biến: Thằn lằn có thể dùng sống hay phơi khô. Dùng toàn thân kể cả ruột, nhất là giữ nguyên đuôi. Thằn lằn vị mặn, tính lạnh, hơi độc. 2) Công dụng: Thằn lằn dùng để trừ phong, đau khớp, thần kinh suy nhược, mụn nhọt, tiêu hóa kém, dạ dày, nhức đầu