1) Mô tả: Cây muồng trâu  có thân gỗ, cao chừng 1,5 – 2m, ít phân nhánh. Lá kép lông chim, lớn, dài. Hoa màu vàng, mọc thành bông to từ kẽ lá. Quả giáp, dẹt, dài. trong quả có hạt. 2) Thu hái và chế biến: Cây muồng trâu mọc hoang và được trồng,