1) Mô tả: Thân cỏ, cao từ 0,3m – 1m, có nhiều nhánh, có lông. Lá mọc đôi, hình bầu dục hoặc 3 cạnh, mép có răng cưa, có lông. Hoa hình ống, màu vàng. Quả bế, có năm cạnh, màu đen. 2) Thu hái và chế biến: Cây cứt lợn mọc hoang ở khắp