Sau đây là bài thuốc trị bệnh thần kì từ cây bạc hà. 1) Mô tả: Cây bạc hà  có  thân cỏ mềm, hình vuông, thân già bò dưới đất, thân non mọc thẳng. Lá mọc đối có răng cưa. Hoa nhỏ, màu trắng hồng, mọc ở kẽ lá. Đừng lầm với cây bạc hà