1) Mô tả: Cây bồ kết thân- gỗ, cao từ 5 – 7m, phân nhiều cành, trên cành lớn có những chùm gai. Lá kép lông chim, hình trứng dài. Hoa mọc thành chùm ở kẽ lá, màu trắng. Quả giáp, hơi cong có hình lưỡi liềm, vỏ cứng, nơi có hạt thì phình lên.