CỐI XAY (Dằng xay) 1) Mô tả: Cây cối xay thân thảo, mọc thành chùm, cao 1-1,5m.Lá mềm, hình tim, mọc so le, mép răng cưa. Hoa mọc ở kẽ lá, màu vảng. Quả gần 20 lá noãn dính nhau trông giống như bánh xe hay cối xay. Hạt hình quả thận, màu hơi đen.