ĐẠI BI (Cây băng phiến, long não hương) 1) Mô tả: Cây đại bi thân loại thân cỏ, cao từ 1 – 2,5m, có nhiều rãnh chạy dọc và có nhiều lông. Trên ngọn có nhiêu nhánh. Lá mọc so le, mặt trên có lông, mép lá nguyên hay có răng cưa không đều, có