Cây hồng bì  (Quất hồng bì) 1) Mô tả: Cây hồng bì thân nhỏ, cao 3 – 5m, nhiều nhánh. Thân sần sùi do có nhiều hạch. Lá mọc so le, loại lá kép, hình trái xoan, đầu nhọn. Hoa màu trắng mọc thành chùm ở ngọn. Quả màu vàng, hình cầu, có 1 –