1) Mô tả: Cây ô môi có thân cây cao từ 7 – lõm. Thân nhẵn, cành mọc ngang, cành non có lòng màu rỉ sắt. Lá lớn, mọc kép lông chim. Hoa thành chùm thưa, thòng xuống, màu hồng tươi. Quả hình trụ, cứng, cong hình lưỡi liềm, màu nâu đen nhạt, chia ra