1) Mô tả: Cây vải là loại cây to, cao tới 10m, cành mọc ngang. Lá kép chẵn, hình mác hay thuôn dài, mặt trên bóng mặt dưới mờ. Hoa mọc thành chùy, không cánh, 5 lá đài dính nhau. Quả hình cầu to khoảng quả trứng nhỏ, vỏ sần sùi, hạt to bao bởi