1) Mô tả: Cây xoài thân cao khoảng 15 – 20m. Lá mọc so le. Hoa màu vàng nhạt. Quả hình quả thận 2) Thu hái và chế biến: Cây xoài trồng khắp nơi, nhiều nhất ở miền Nam. Vỏ thân, hạt, lá, nhựa thân dùng làm thuốc. Bài thuốc. – Thiếu vitamin C: dùng