1) Chế biến: Người ta thường bắt rắn sống, đem về mổ lấy mật, thịt xương dùng ngâm rượu hoặc làm thức ăn. Cách thông thường là đem rắn về sau khi mổ lấy mật, người ta chặt đầu, moi ruột, lột da xong lấy giấy bản lau cho khô, không rửa bằng nước tránh