1) Chế biến: Tắc kè đem về mổ bụng bỏ hết ruột dùng 2 que tre hay nửa để căng hai chân trước và 2 chần sau, thêm 1 que xuyên dọc từ đầu đến đuôi. Chú ý nơi đuôi nên bọc lại bằng giấy mỏng để giữ lại phần đuôi. Sau đó đem phơi