1) Mô tả: Rau mùi thân nhẵn, phân nhánh ở trên. Lá cuống dài. Hoa trắng, hơi hồng. Quả hơi hình cầu, phân liệt 2 phần.   2) Thu hái và chế biến: Rau mùi trồng ở khắp nơi để lấy lá làm gia vị. Rễ, lá và quả dùng làm thuốc. Thường thu hái