Cây ba chạc (Dầu dầu, bi dái) 1) Mô tả: Cây ba chạc loại cây nhỏ, cao 2 – 5m, có nhiều nhánh màu đỏ xám. Lá kép mọc đôi có 3 chạc nên gọi là cây ba chạc, lá hình thuôn đầu nhọn. Hoa màu vàng trắng, mọc ở kẽ lá hoặc đầu cành.